UR architects is gestart in 2004 door Nikolaas Vande Keere en Regis Verplaetse, met enerzijds ontwerpende onderzoeken op grotere schaal, anderzijds kleinere maar intensieve verbouwingsprojecten. We opereren vanuit de opvatting van ruimtelijk ontwerp als cultureel en maatschappelijk inzetbaar instrument. Niet alleen om te komen tot de realisatie van een gebouw, maar ook om complexe actuele thema’s in een ruimere context te onderzoeken, en reflectie en discussie erover te stimuleren. Naast bouwende architecten van inmiddels grotere bouwopdrachten zijn we daarom ook onafhankelijke onderzoekers gebleven, en kenmerkt ons werk zich door de wisselwerking tussen praktijk en theorie, tekening en tekst. Onderzoek is hier geen doel op zich maar een middel om architecturaal denken of bouwen te voeden en uit de lokroep van routine of hypes te halen.
Voor elk project stellen we een team samen met deskundigheid in de vereiste disciplines voor de realisatie van een totaalproject met hoog kwaliteitsniveau. Telkens op basis van een doorgedreven onderzoek naar het potentieel van de bestaande situatie, ontwikkelen we een specifieke benadering.
Hierin zoeken we binnen de randvoorwaarden naar vernieuwende en geïntegreerde oplossingen voor de verwachtingen van opdrachtgever en gebruikers. Deze aanpak vergroot de duurzaamheid en toekomstwaarde van het project.


UR architects
Lamorinièrestraat 32, 2018 Antwerp BE
+32 (0)3 239 43 80
info@urarchitects.com